maig 22

Receptes Benestar – conducta passiva (22-5-17)

RECEPTES PER AL BENESTAR. Penúltim programa de la temporada amb la psicòloga Rosa Barceló. Avui hem parlat sobre la conducta passiva, de quan actuem “entrant en guió”, i hem conegut sis maneres diferents de ser passius, sis conductes que són ineficaces.

RECEPTES BENESTAR 22-5-17 CONDUCTA PASSIVA