Qui som?

HISTÒRIA DE RÀDIO MÓRA D’EBRE

L’experiència professional i personal de Ràdio Móra d’Ebre és irrepetible i ha estat engrescadora per als qui l’hem pogut viure dia a dia.

Podríem dir que el seu inici va ser dalt d’unes golfes del carrer Bonaire de Móra d’Ebre l’any 1946, on Joan Canalda Asens va fer les primeres emissions en ona curta, envoltat d’amics i amigues que cantaven i tocaven instruments.

A poc a poc, amb l’ajut d’altres morencs entusiastes de la ràdio, aquest grup d’amics va anar obrint camí, fins que durant la Festa Major de 1950 es va inaugurar oficialment Ràdio Móra d’Ebre, que emetia en ona mitjana i estava reconeguda a Europa pel pla de Copenhaguen.

Van ser anys plens d’il·lusió i dedicació, durant els quals moltes persones van col·laborar per fer realitat “la nostra ràdio”, una ràdio que emetia per a tota la Ribera d’Ebre i les comarques veïnes.

Ja l’any 1954, Ràdio Móra d’Ebre va entrar a formar part de la cadena estatal de ràdio REM (Red de Emisoras del Movimiento) per poder tenir una identitat jurídica. El 14 d’octubre de 1964, però, va ser clausurada perquè no s’adaptava a la nova normativa de conversió en FM (freqüència modulada).

El tancament de l’emissora va fer que les persones que s’hi dedicaven formessin l’Associació de Ràdio Móra d’Ebre, que es va posar en marxa l’1 de maig del 1969. Això va suposar una renovació de la majoria d’aparells i instal·lacions, en la qual va col·laborar tot el poble per poder finançar la nova emissora.

La sintonia de la ràdio va tornar a sentir-se a les cases de les comarques de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat i va començar una nova etapa de la ràdio.

Ràdio Móra d’Ebre, amb la freqüència de 87.6 i amb l’indicatiu EAM-29, va ser una de les primeres emissores a emetre en FM.

L’Associació de Ràdio Móra d’Ebre va gestionar l’emissora durant catorze anys, en va recuperar l’audiència i va guanyar un prestigi a nivell radiofònic com a mitjà de comunicació a les comarques meridionals.

El 30 de setembre de 1983 es va decidir arrendar l’explotació de l’emissora a la Cadena SER (Sociedad Española de Radiodifusión). L’Associació tenia com a objectiu conservar la identitat local i comarcal de l’emissora i apostar per una nova modalitat de ràdio que comportés una actualització dels mitjans tècnics i professionals.

Però la lluita no acaba mai. El dia 1 de gener de 2012, s’enceta una nova etapa amb la gestió de l’emissora per part dels seus propietaris, l’Associació local de Ràdio Móra d’Ebre,  deixa’n de ser una emissora associada a la cadena SER per formar part de la mateixa cadena en qualitat d’emissora afiliada.

El futur servirà per demostrar que Ràdio Móra d’Ebre continua viva en la radiodifusió a Catalunya, en un panorama ben diferent del seu inici. Per aconseguir-ho, l’Associació de l’emissora ha cercat l’afiliació a la cadena SER, que la projecta a tot l’Estat, i la gestió personal i directa per mantindré la seva identitat i el seu servei amb dos objectius claus: l’entreteniment i l’atenció a l’actualitat més pròxima.

Es per això que Ràdio Móra d’Ebre és i serà un signe d’identitat i de referència radiofònica a les comarques de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat.  Agraïm l’aportació de nombroses persones que, durant mes de seixanta anys, han dedicat el seu temps, esforços i entusiasme a “la nostra ràdio”.

ASSOCIACIÓ DE RÀDIO MÓRA D’EBRE