La Generalitat protgeix les pintures rupestres de Tivissa

La Generalitat ha aprovat la delimitació de l’entorn de protecció de les coves amb pintures rupestres de Tivissa. Concretament de la Cova del Cingle, la Cova del Pi i la Cova del Ramat. Amb aquesta delimitació, serà necessària l’autorització prèvia del departament de Cultura per a fer actuacions com ara moviments de terres i excavacions i també queden prohibides les activitats esportives al voltant.


Comments are closed.